AUDiplom.dk

På dette site finder du udbuddet af:

  • Akademiuddannelserne, der svarer til Kort Videregående Uddannelse
  • Diplomuddannelserne, der svarer til en Mellemlang Videregående Uddannelse

Udbudt primært af de 8 erhvervsakademier og enkelte professionshøjskoler.

Du har mulighed for pejle dig ind på rette fag ved enten at gå ind via Interesse, Uddannelse, Uddannelsessted eller Afholdelsesform. Når du har fundet rette fag og udbyderskole,og klikker du på Videre. Det sender dig over på den afviklende skoles hjemmeside for egentlig tilmelding.

På alle fag ligger der link til den studieordning, som faget er en del af.

Dette site er lavet i et samarbejde med foreningen af Danske Erhvervsakademier og viser efter- og videreuddannelsesområdet, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Udbyderne

Erhvervsakademi Dania - EADania

Erhvervsakademi MidtVest - EAMV

Erhvervsakademi Aarhus - EAAA

Erhvervsakademi SydVest - EASV

Erhvervsakademi Kolding - IBA

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Erhvervsakademi København - KEA

Erhvervsakademi Copenhagen Business - Cphbusiness

UCL - University College Lillebælt

SmartLearning (fælles for de 8 akademier)