Der er forskellige muligheder knyttet til finansiering af din akademiuddannelse eller diplomuddannelse.

Kompetencefonde

Afhængig af hvilken overenskomst du arbejder efter, findes der kompetencefonde, hvor du eller din arbejdsgiver kan søge tilskud. Hvis du er i tvivl så forhør dig i din fagforening eller hos firmaets HR-kyndige medarbejder.

SVU

Hvis du har et uddannelsesniveau, højst på Kort Videregående Uddannelsesniveau, er der mulighed for at søge SVU hvis du opfylder øvrige krav. Se detaljer på SVU.dk. Der kan kun gives SVU til videregående uddannelse, der er tilrettelagt på heltid. (mindst 1,154 ECTS pr. uge). Kontakt din skole hvis du ønsker at søge SVU. Gå til Studievejledning.